Voucher jako prezent w związku z reklamacją towaru lub usługi


Kobieta klientka zgłasza reklamację usługi lub towaru do przedsiębiorcy

Jako przedsiębiorca z pewnością dążysz do tego, aby Twoi klienci zawsze byli zadowoleni. Dbasz o atrakcyjną ofertę, usprawniasz proces zakupowy, dokładasz starań, aby przy następnej okazji klient znów wrócił właśnie do Twojej firmy. Czasami któryś z elementów tej układanki zawodzi i klient zgłasza reklamację. Jak sprawić, aby klient nie odszedł niezadowolony? Wynagradzając mu jego złe doświadczenia. W tym artykule rozpatrzymy podatkowy aspekt sytuacji, w której przedsiębiorca wręcza klientowi voucher jako prezent w związku z reklamacją towaru lub usługi.

Voucher na przeżycie – ratunek w przypadku reklamacji

Częstą sytuacją, w której przedsiębiorcy przyznają klientom podarunki jest rozpatrzenie reklamacji lub skargi klienta. Cel przekazania to przede wszystkim wynagrodzenie okresu oczekiwania na produkt zgodny z zamówieniem, naprawdę produktu, prawidłowe wykonanie usługi, zatarcie przykrego wrażenia wywołanego zaistniałą sytuacją. W roli takiego podarunku świetnie sprawdza się voucher na przeżycie. Pomoże odzyskać stracony czas i spędzić go w atrakcyjny sposób.

Czy można dodać voucher przekazywany w ramach reklamacji do kosztów uzyskania przychodu?

W takiej sytuacji trudno jest odpowiedzieć z całą pewnością, czy jako przedsiębiorca wydający swoim klientom vouchery w związku z załatwieniem reklamacji możesz zaliczyć taki wydatek do kosztów uzyskania przychodu. Przede wszystkim brak jest wyroków sądowych lub interpretacji podatkowych, które jednoznacznie by na to wskazywały.

Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z doradcą podatkowym!

Voucher jako prezent w związku z reklamacją – polubowne załatwianie reklamacji

Przekazywanie voucherów jako rodzaj dodatkowej rekompensaty za oczekiwanie lub w celu zatarcia negatywnego wrażenia wydaje się być podobne do tzw. polubownego załatwiania reklamacji. To pozytywne rozpatrywanie przez przedsiębiorcę reklamacji, co do których nie ma prawnego obowiązku ich uwzględnienia. A jednak czyni to, aby zadowolić swoich klientów.

Bonus do reklamacji a koszty reprezentacji przedsiębiorstwa

W takich stanach faktycznych organy interpretacyjne oraz sądy administracyjne uznawały, że wydatki poniesione na załatwienie sprawy nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu, ponieważ wykazują cechy kosztów reprezentacji. Na przykład przedsiębiorca dokonywał wymiany towaru na inny, zgodnie z żądaniem klienta. Było to jednak niezasadne, ponieważ towar był zgodny z zamówieniem. Przedsiębiorca rozpatrywał jednak reklamację po myśli klienta, aby uzyskać jego zadowolenie.

Prezent dla klienta, który zgłosił reklamację, to niezwykle miły gest ze strony przedsiębiorcy. Klient z pewnością go doceni!

Trudności w interpretacji podatkowej voucherów reklamacyjnych

Jednak wielu doradców podatkowych dopuszcza uznanie bonusów lub upominków wręczanych w związku z koniecznością załatwienia reklamacji do kosztów uzyskania przychodu. Ich zdaniem wykazują one związek z promocją i reklamą – służą przede wszystkim zatrzymaniu klienta oraz utrzymania dobrego imienia przedsiębiorcy.
Mając na względzie powyższe, w przypadku wydawania bonusów lub voucherów przy reklamacji klienta podkreślaj, że bonus ma charakter rekompensaty. Cały upominek, w tym forma jego przekazania, ma na celu promocję Twojej firmy, np. poprzez opatrzenie przekazywanego vouchera firmowym logo.

Przepisy stanowiące podstawę opracowania o prezentach dla klientów po reklamacji

Stanowisko organów podatkowych  – informacje istotne dla służb księgowych

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2011 r., sygn. ILPB3/423-95/10/11-S/AO 

Interpretacja podatkowa została wydana w związku ze złożeniem przez wnioskodawcę zapytania
o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na pozytywne załatwianie polubownych reklamacji. To jest żądania klienta związanego z reklamacją, chociaż brak było co do niej prawnych podstaw – np. towar nie był uszkodzony. Wnioskodawca załatwiał takie reklamacje w zgodzie z żądaniem klienta. Organ podatkowy uznał, że wydatki na załatwianie polubownych reklamacji są wydatkami o charakterze reprezentacji. To oznacza, że nie można zaliczyć ich do kosztów uzyskania przychodu.

Cytat z interpretacji: Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika zatem jasno, że działania Spółki polegające na uwzględnianiu przez Nią reklamacji polubownych, zmierzają do budowania pozytywnego wizerunku Firmy. Świadczy o tym chociażby fakt, że czynności podejmowane przez Wnioskodawcę sprawiają, że klient ma pewność, iż nabywając wyroby Spółki. Nawet w przypadku nieuzasadnionych zastrzeżeń co do ich jakości – będzie miał możliwość ich niezwłocznej wymiany albo otrzymania innego świadczenia. Ponadto, Wnioskodawca wskazał, iż działania Spółki polegające na przekazywaniu przedmiotowych świadczeń są „wkalkulowane” w realizowaną misję i strategię Spółki, co skutkuje osiągnięciem i ugruntowaniem pozycji rynkowej Wnioskodawcy.

Klaudia Bogusz na podstawie artykułu Niny Bartosiewicz, doradcy podatkowego iDesk Group.

Klaudia Bogusz

Content Specialist

Moje największe miłości to podróże, jedzenie i… jedzenie. Lubię aktywnie spędzać czas i tylko dlatego mieszczę się jeszcze w drzwiach do biura. W wolnych chwilach czytam, piszę i generuję nowe pokłady pozytywnej energii podczas górskich wędrówek.


Chciałbyś podarować pracownikom vouchery na spełnienie marzeń? Zapoznaj się z naszą ofertą. Pozostałe artykuły dotyczące podatkowych aspektów wręczania voucherów na przeżycia pracownikom, klientom i partnerom biznesowym:

Zostaw odpowiedź