Vouchery jako nagrody w konkursie – opodatkowanie


Mężczyzna wręcza zwycięzcy nagrodę w konkursie w postaci pucharu z gratulacjami

Konkursy to niezwykle przyjemne i skuteczne narzędzie. Szczególnie dobrze sprawdzają się w motywowaniu pracowników, między innymi w programach wsparcia sprzedaży. O powodzeniu konkursów decydują jasne i zrozumiałe zasady, skuteczna promocja, ale przede wszystkim – atrakcyjne nagrody. Nasi Klienci bardzo często wybierają vouchery jako nagrody w konkursie. Wykazywanie ich w ewidencji i opodatkowanie takich nagród często powoduje wątpliwości u organizatorów konkursów. Rozwiejmy je!

Czy wydatki na nagrody stanowią koszty uzyskania przychodu?

Zacznijmy od podstawowej zasady. Wydatki na nagrody mogą stanowić dla przedsiębiorcy koszty uzyskania przychodu. Pod warunkiem, że tematyka konkursu, sposób informowania o nim czy też warunki, na jakich można wziąć w nim udział, są dla przedsiębiorcy formą prezentacji, reklamy i promocji. Więcej o różnicach w kosztach reprezentacji oraz reklamowo-promocyjnych przeczytasz w artykule.

Vouchery jako nagrody w konkursie

W przypadku nabycia przez przedsiębiorcę voucherów jako nagród, które przekaże zwycięzcom organizowanych przez siebie konkursów, o możliwości zaliczenia wydatków na vouchery do kosztów uzyskania przychodu, decyduje przede wszystkim: związek organizowanego konkursu (m.in. jego tematyka) z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą. Powinien on wpływać przede wszystkim na przychody przedsiębiorcy, więc wydaje się, że głównym celem konkursu powinna być promocja i reklama.

Kiedy wygrana w konkursie jest zwolniona z podatku dochodowego?

Wygrana w organizowanym przez przedsiębiorcę konkursie może korzystać z jednego z dwóch zwolnień z PIT. Istnieją dwa pułapy – do 2000 lub do 200 złotych. Od czego zależy ten limit?

  • Zwolnienie z PIT do 2000 zł dotyczy nagród przekazanych w ramach konkursów o konkretnej tematyce i ogłoszonych w konkretnych środkach przekazu.
  • Zwolnienie z PIT do 200 zł dotyczy nagród przekazanych na cele promocji i reklamy. Nie jest uzależnione od formy i tematyki konkursu. 

Nagrody w konkursie w świetle prawa

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT zwolnieniu podlega:

  • Wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja),
  • wartość wygranych w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu,
  • wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł.

O ile organizowane przez przedsiębiorcę konkursy spełniają wskazane powyżej warunki (emisja lub ogłoszenie w konkretnych środkach przekazu, wśród których celowo nie wymieniono Internetu) to nagrody o wartości do 2000 zł podlegają zwolnieniu z PIT. Jeśli jednak organizowane przez przedsiębiorcę konkursy ich nie spełniają, to pozostaje jeszcze jedna możliwość. Mianowicie, zastosowania zwolnienia z art. 23 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT. Jest to zwolnienie wartości nieodpłatnych świadczeń, do wartości 200 zł przekazanych w związku z promocją lub reklamą przedsiębiorcy. Organy podatkowe w wydawanych przez siebie interpretacjach obejmują jednak stanowisko, że w przypadku konkursów to zwolnienie nie ma zastosowania. Co ciekawe, sądy administracyjne uznają możliwość zastosowania tego zwolnienia również do nagród w konkursach (jeśli celem konkursu była promocja lub reklama).

Organizacja konkursów z atrakcyjnymi nagrodami przynosi firmom wymierne korzyści i umacnia relacje pracownikami lub partnerami biznesowymi

Vouchery jako nagrody w sprzedaży premiowanej

Zacznijmy od tego, czym jest sprzedaż premiowana. Samo pojęcie nie ma swojej definicji ustawowej. Niemniej rozumie się przez nią premiowanie (w formie nagród lub bonusów) zakupów określonych produktów, świadczeń, usług lub dokonywanie zakupów na określone kwoty. Najczęściej sprzedaż premiowa przybiera formę programów lojalnościowych, otrzymywania dodatkowych sztuk produktów lub nagród za zrealizowanie zakupu określonych towarów w określonej liczbie i wartości.

Aktualnie nie ma większych wątpliwości, że wydatki związane z bonusami dotyczącymi sprzedaży premiowej stanowią dla przedsiębiorcy koszty uzyskania przychodu. Ten rodzaj sprzedaży organizowany jest z założenia w celu zwiększenia wartości sprzedaży, promocji czy uatrakcyjnienia zakupów. Jego ostatecznym celem jest wpływ na osiągnięcie przychodu czy zachowanie albo zabezpieczenie jego źródła. Stworzyliśmy specjalną stronę, na której dowiesz się, jak wykorzystać vouchery na przeżycia w programach wsparcia sprzedaży, loteriach i konkursach.

Vouchery jako nagrody w konkursie. Przepisy stanowiące podstawę opracowania

  1. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 marca 2010 r., sygn. IPPB5/423-857/09-2/AM
  2. Art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT
  3. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 sierpnia 2019 r., sygn. II FSK 2958/17

Zostaw odpowiedź