Mężczyzna zastanawia się czy może zaliczyć wydatki na voucher dla samozatrudnionego do kosztów uzyskania przychodu

Prezenty, nawet te drobne, wywołują wielką radość na twarzy pracowników i współpracowników. Zadowolenie w pracy niesie za sobą falę pozytywnych skutków – to nie pozostawia wątpliwości. Pracodawcy często wybierają na prezenty vouchery na przeżycia, które pozwalają obdarowanym samodzielnie wybierać realizowane atrakcje i spełniać swoje marzenia. Odpowiedzmy więc na pytanie, jak wygląda obdarowywanie voucherami współpracowników na umowie B2B oraz jakie koszty stanowi voucher dla samozatrudnionego względem pracodawcy?

Vouchery dla współpracowników w kosztach firmy

Do tej pory, w polskim prawie, nie ma jasno sklasyfikowanego stosunku prawnego zawartego między przedsiębiorcą a osobą samozatrudnioną (inaczej B2B), jak to jest w przypadku np.: umowy o pracę. Wiemy jednak, że osobę samozatrudnioną nazwiemy przedsiębiorcą (w końcu prowadzi własną działalność gospodarczą). To oznacza, że nasz zatrudniony na umowie B2B współpracownik będzie w świetle prawa określany właśnie jako przedsiębiorca. Przeanalizujmy zasady, jakie panują w takiej konfiguracji. Czy oferowanie benefitów poza umówionym wynagrodzeniem, na jakie fakturę wystawia osoba samozatrudniona, może stanowić koszty uzyskania przychodu dla kupującego je pracodawcy?

Darmowy webinar podatkowy — poszerz swoją wiedzę!

We współpracy z Panią Niną Bartosiewicz przygotowaliśmy webinar podatkowy, w którym jako radczyni prawna odpowiada na więcej pytań dotyczących podatkowych aspektów rozliczania voucherów. Zapisz się na webinar, a gratis otrzymasz również e-book ze zbiorem wszystkich poruszanych zagadnień w jednym miejscu. Dzięki temu będziesz mógł wrócić do potrzebnych informacji w razie potrzeb!

Wątpliwości powiązane z prezentami dla współpracowników w prawie podatkowym

Polskie prawo podatkowe pozostawia dużo miejsca na objaśnienia dotyczące dodatkowych benefitów dla osób na samozatrudnieniu. W grę wchodzą tutaj karty multisport, jak również dodatkowe pakiety medyczne, a nawet – organizacja imprez integracyjnych z udziałem takich współpracowników. Możemy odnaleźć wiele wydawanych interpretacji podatkowych, które mają za zadanie nieco wypełnić puste miejsce w rozumieniu tej kategorii prawa podatkowego. Niestety, wydawane publikacje są dość niejednolite, jeśli chodzi o interpretację powyższych kwestii.

Voucher dla samozatrudnionego współpracownika na umowie B2B
Niektóre benefity dla samozatrudnionego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, o ile nie stanowią wydatków reprezentacyjnych.

Benefity dla samozatrudnionego możliwe do wliczenia w koszty

Następuje w nich podział i kategoryzacja różnych benefitów dla samozatrudnionych, a tym samym – różne ujęcie w kosztach. Tak więc karty multisport czy pakiety prywatnej opieki medycznej dla współpracowników na umowie B2B według interpretacji podatkowych, zostały sklasyfikowane pozytywnie. To znaczy jako możliwe do zaliczenia w gestii kosztów podatkowych. To zaś oznacza, że ich przekazanie stanowi po prostu element pozapłacowego wynagrodzenia. Strony umawiają się na nie w podpisywanych przez siebie umowach współpracy.

Stanowisko organów podatkowych – informacje istotne dla służb księgowych

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 sierpnia 2018 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.287.2018.1.KS

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczył spółki, która fundowała swoim współpracownikom na umowach B2B m.in. pakiety sportowe oraz systemy kafeteryjne. Wątpliwości wnioskodawcy budziła możliwość ujęcia wydatków w kosztach podatkowych. Spółka uważała, że wskazane wydatki służą motywowaniu współpracowników do efektywniejszej pracy i tym przyczyniają się do uzyskiwania przez nią wyższych przychodów. Organ interpretacyjny zgodził się z wnioskodawcą. 

Należy jednak mieć na względzie, że powyższe benefity były częścią umówionego między stronami wynagrodzenia.

Cytat z interpretacji: Dzisiejsze warunki gospodarcze wymagają, aby oferować swoim Kontrahentom oraz członkom ich rodzin różnego rodzaju świadczenia dodatkowe, np. w postaci kart medycznych, czy kart multisport. W ten sposób Kontrahenci Wnioskodawcy uzyskują dodatkową motywację do współpracy. Otrzymane świadczenia stanowią dla Kontrahentów dodatkowe wynagrodzenie o charakterze niepieniężnym, co bezpośrednio przekłada się na wzrost przychodów Wnioskodawcy,
a także wzmocnienie pozycji na rynku.

Voucher dla samozatrudnionego współpracownika na umowie B2B

Benefity dla samozatrudnionego, które nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu

Sytuacja wygląda inaczej, jeśli chodzi o imprezy integracyjne, okolicznościowe, święta i tym podobne okazje obchodzone z udziałem współpracowników B2B. Skoro osoby samozatrudnione uznawane są za przedsiębiorców samych w sobie, nie należą oni bezpośrednio do struktury firmy. Zatem ich obecność podczas świętowania wydarzeń z nią związanych, a co za tym idzie koszty ich uczestnictwa, są traktowane jako koszty reprezentacyjne. Nie mogą być ujęte jako koszty uzyskania przychodu.

Voucher dla samozatrudnionego: Stanowisko organów podatkowych – informacje istotne dla służb księgowych

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 września 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.309.2019.3.MBD

Wnioskodawca to przedsiębiorca. Zatrudnia pracowników oraz współpracuje z osobami samozatrudnionymi. Organizował spotkania firmowe dla pracowników i ich rodzin, oraz współpracowników i ich rodzin. Wątpliwości wnioskodawcy budziło, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na organizację powyższych spotkań w całości. Niestety, organ interpretacyjny uznał, że jego kosztami będą jedynie wydatki na organizację spotkań firmowych w części przypadającej na pracowników i ich rodziny. W części dotyczącej osób samozatrudnionych organ interpretacyjny uznał, że są to wydatki o charakterze reprezentacyjnym. Te są wyłączone z kosztów uzyskania przychodu.

Cytat z interpretacji: Odnosząc się natomiast do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją spotkań firmowych w części przypadającej na podwykonawców Spółki współpracujących ze Spółką na podstawie umów zlecenia w ramach B2B oraz rodziny ww. podwykonawców współpracujących ze Spółką, wskazać należy, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z organizacją spotkań firmowych dla ww. osób nie mogą/nie będą mogły zostać uznane za koszty podatkowe, gdyż z tymi osobami Wnioskodawcę łączą powiązania biznesowe. Dlatego też nie można uznać, że uczestnictwo w spotkaniach firmowych (jako spotkaniu integracyjnym) ww. osób wpłynie na zwiększenie przychodów Wnioskodawcy, bądź zabezpieczenie ich źródła. Ponadto, ww. osoby są wobec Wnioskodawcy podmiotami zewnętrznymi, a w stosunku do takich podmiotów podejmuje się działania o charakterze reprezentacyjnym. Umowa cywilnoprawna zakłada bowiem równorzędność i niezależność podmiotów i stwarza warunki do przyjęcia założenia, że jeden podmiot chce wykreować swój pozytywny wizerunek względem drugiego.

Koszty reprezentacji nie stanowia kosztow uzyskania przychodu

Voucher dla samozatrudnionego – koszty uzyskania przychodu czy koszty reprezentacji?

Posiłkując się powyższą wiedzą nadal ciężko jednoznacznie odpowiedzieć, jak traktować obdarowywanie samozatrudnionych voucherami na przeżycia. Czy jako koszty niezwiązane z przychodem przedsiębiorcy, czy może jednak jako koszty reprezentacji? Kluczem w tym przypadku będzie odpowiednia argumentacja. W przypadku, gdy zatrudniający przedsiębiorca chciałby ująć w kosztach podatkowych wydatki na voucher dla samozatrudnionego w ramach umowy B2B odpowiednie wydaje się sięgnięcie po takie same powody, jak w przypadku uzasadnienia wydatków na vouchery stanowiących prezenty okolicznościowe dla pracowników oraz zleceniobiorców, tj.:

Jak uzasadnić wydatki na benefity dla pracowników zatrudnionych na umowie B2B?


Jako pracodawca planujesz częste obdarowywanie samozatrudnionych voucherami w związku ze zdarzeniami okazjonalnymi – święta, ślub, narodziny dziecka? Kupowane vouchery będą stanowić istotny wydatek z Twojej perspektywy? Wtedy zasadne wydaje się wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej w indywidualnej sprawie tego przedsiębiorcy.

Nieco inaczej kształtuje się kwestia nagród związanych z wynikami sprzedaży, jakością świadczonych usług i innymi mierzalnymi efektami pracy samozatrudnionych. Ich wpływ na przychody przedsiębiorcy jest zwykle łatwy do udowodnienia.


Przepisy stanowiące podstawę opracowania o prezentach dla współpracowników samozatrudnionych/B2B

Więcej informacji znajdziesz w:

  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 września 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.309.2019.3.MBD
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 września 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.306.2019.3.MO
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 sierpnia 2018 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.287.2018.1.KS

Chciałbyś podarować pracownikom vouchery na spełnienie marzeń? Zapoznaj się z naszą ofertą.

Voucher dla samozatrudnionego współpracownika na umowie B2B

Nina Bartosiewicz

Doradca podatkowy iDesk Group

Absolwentka prawa oraz stosunków międzynarodowych, jest doradcą podatkowym oraz certyfikowanym głównym księgowym (certyfikat wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce). W ramach praktyki zawodowej prowadzonej w ramach grupy spółek iDesk zajmuje się podatkową i księgową obsługą zagranicznych i krajowych podmiotów gospodarczych.

Zostaw odpowiedź